Trang Chủ Soạn Giả Viết Khán Giả Viết Kịch Bản Đoàn Phim Hình Ảnh Nghệ Sĩ Videos Liên Hệ
Hành Trình Theo Äoàn Phim 24
 
Vừa xong cảnh. A Linh nhào vô chá» các khán giả ruá»t Äang coi quay, anh vá» tay cái bá»p nhÆ° kéo mấy bà vá» hiá»n tại, lém lá»nh nói, "Chụp hình." Mấy chá», mấy dì, mấy em, mấy cháu há»i hả bao chung quanh VÅ© Linh Äá» chụp hình. Chụp xong, anh còn Äòi "thêm tấm nữa." Ui chá»i, hèn chi mấy bà khán giả này chít mê chít má»t vá»i VÅ© Linh. Rất rrraatttt tiếc là Ti không chôm Äược lá»i của ông Tá»ng Nhân Tông trả treo vá»i bà Äá»ch thái hậu, "Vợ con con thÆ°Æ¡ng chứ mắc gì mà chết mẹ!" :ym21:

Xong cảnh này, lại dá»n dẹp xuá»ng núi lấy cảnh "chiến trÆ°á»ng khói lá»­a". Trá»i chiá»u, chÆ°a tá»i nhÆ°ng hết nắng. 4 tấm phảng dí má»t mình VÅ© Linh vào bên trong làm Ti hết quay! Cảnh này thì không có khó gì, nhào vô Äánh ầm ầm. Thấy còn sá»m quá, Äạo diá»n Lê Lá»c nói, "Quay lại từ Äầu Äi." A Linh la "trá»i", anh quay phim Khá»i nói "Ông rảnh quá há ông Lá»c!" Ti tÆ°á»ng Lê Lá»c nói giỡn, ai dè á»ng nói thiá»t, á»ng Äi ra sắp cảnh lại ... quay lại! Ngon lành thiá»t! Hai máy quay Äược hạ mã, hai ngÆ°á»i cầm máy quay tay, há» vừa khom ngÆ°á»i vừa Äi vòng cảnh diá»n. Vừa xong, ai cÅ©ng chá» Äạo diá»n lên tiếng. Ông Lá»c này tiếu lâm thì thôi, á»ng không nói không cÆ°á»i, tay cầm cuá»n ká»ch bản chấp sau lÆ°ng, vừa Äi vừa buông lá»i tá»nh bÆ¡ "Vá»!" Äoàn phim á»n ào rã máy, chạy ào ào ra khá»i cảnh quay, dá»n dẹp bãi chiến trÆ°á»ng gÆ°Æ¡m giáo, y phục ...

Bên nhà bếp cÅ©ng xong phần chuẩn bá» Äá» Än. Äoàn phim vừa nghÄ© ngÆ¡i vừa Än uá»ng. Bữa Äó là món nui xào thá»t bò, rất ngon! Má»i ngÆ°á»i má»i gá»c, Än ÄÄ©a nuôi ngon lành. Ti nhìn chung quanh tá»± nhiên thấy buá»n, nói vá»i anh Viá»t, "Quay xong rá»i sao thấy buá»n quá anh." Anh Viá»t giá»±t mình la trá»i, "Trá»i Æ¡i! NgÆ°á»i ta quay phim xong ngÆ°á»i ta mừng hú vía, cô than buá»n.", "Thì cả mấy ngày nay á»n ào vui vẻ. Chút nữa cái chá» này nó vắng quoe, buá»n.", "Rá»i! Nói ra là thấy con ngÆ°á»i cô này là ham vui rá»i nè.", "Giá» còn sá»m, mìnhviết thêm vài trang quay nữa anh. Nhép rá»i vô phòng thâu dub vô.", "Ý trá»i Äất!" :ym21:

A Linh lên xe nhà vá». Ti theo xe Äoàn phim. Ai cÅ©ng khâm phục tài "Äiá»u binh khiá»n tÆ°á»ng" của Äạo diá»n Lê Lá»c. Anh Thành Chiên nói, "Lần Äầu tiên quay tuá»ng há» quảng xong trÆ°á»c 7 giá»!" A Viá»t cÅ©ng nói là nhá» anh Lá»c chiu la hét chá»­i bá»i má»i quay ká»p thá»i gian. Ti lập lại những lá»i này cho anh Lá»c. Anh khiêm tá»n cÆ°á»i lắc Äầu nói, "Phải ráng thôi." Suá»t 3 ngày qua thì Lê Lá»c và Äoàn phim có mặt á» cảnh quay từ 6 giá» sáng Äến 11 giá» tá»i, có ngày cuá»i cùng là chấm dứt lúc 7 giá» tá»i.

Khi má»i ngÆ°á»i lần lượt lên xe, Ti tranh thủ cầm máy quay cái cảnh yên tÄ©nh không má»t bóng ngÆ°á»i của Minh Äạm mà xúc Äá»ng trong lòng. Má»t cảm giác buá»n nhá» Hoàng Vinh, cầm máy quay mà tÆ°á»ng tượng Vinh Äang cầm bá» mão của a Linh trong Triá»u Phi; Ti nhá» hoài cái tấm hình Vinh cầm cái mão cÆ°á»i tÆ°Æ¡i; má»t cảm giác lâng lâng cho ká»ch bản. Nếu Tây Thiên VÅ© Khúc là vui vẻ trá»n vẹn thì Châu Du lại mang chút dÆ° âm thoáng buá»n nhẹ. Má»i ầm ầm, ào ào Äó mà Äoàn phim dá»n sạch hết, không có chút gì lÆ°u lại của má»t ká»ch bản vừa má»i Äược quay phim. Không khí nó trá» lại yên lặng, cảnh trí trá» lại nhÆ° cÅ©, không má»t cá»ng rác mà Ti vừa ngạc nhiên vừa khâm phục cách làm viá»c chi tiết của Äoàn phim.

Ti lên xe cuá»i cùng. Tài xế gạt tay Äóng cá»­a, máy lạnh ào ào thá»i lên, xe bắt Äầu chầm chậm lên ÄÆ°á»ng ra khá»i khu Minh Äạm. Trá»i vẫn còn chiá»u tà, tá»i nhÆ°ng chÆ°a tá»i lắm. Má»i ngÆ°á»i má»t má»i ngã lÆ°ng ra ngÅ©. Anh Lê Lá»c Äwaaaauf ngÅ© ngon lành. A Viá»t thì vẫn thức, Ti há»i anh cách dùng và phát âm của vài chữ trong tuá»ng tích. Xe chạy dá»c bá» biá»n Long Hải, nhìn sóng nÆ°á»c nhè nhẹ cÅ©ng hay hay...

ChÆ°a hết! Ngá»i Äá»c tiếp nè! Trên ÄÆ°á»ng vá» thì xe cÅ©ng dừng vài chá» các những ai gần Äó xuá»ng xe vá». Vá» tá»i rạp HÆ°ng Äạo thì có lẽ cÅ©ng gần 10 giá» tá»i. Má»i ngÆ°á»i lại á»n ào nhá»n nhá»p xuá»ng xe, bên trang phục thì khá» ná» những bao quần áo. Bên Äạo cụ thì nặng ná» khiêng những dàn quay, dàn giáo, trá»ng chiêng xuá»ng xe. Taxi ào ào chạy tá»i Äá» ÄÆ°a tiếp những vá» khách này vá» lại "cá» thá»". Má»i ngÆ°á»i vui vẻ bắt tay và "hẹn gặp lại sau" :ym103: 
 
 

 
Hành Trình Theo Äoàn Phim 1
Hành Trình Theo Äoàn Phim 2
Hành Trình Theo Äoàn Phim 3
Hành Trình Theo Äoàn Phim 4
Hành Trình Theo Äoàn Phim 5
Hành Trình Theo Äoàn Phim 6
Hành Trình Theo Äoàn Phim 7
Hành Trình Theo Äoàn Phim 8
Hành Trình Theo Äoàn Phim 9
Hành Trình Theo Äoàn Phim 10
Hành Trình Theo Äoàn Phim 11
Hành Trình Theo Äoàn Phim 12
Hành Trình Theo Äoàn Phim 13
Hành Trình Theo Äoàn Phim 14
Hành Trình Theo Äoàn Phim 15
Hành Trình Theo Äoàn Phim 16
Hành Trình Theo Äoàn Phim 17
Hành Trình Theo Äoàn Phim 18
Hành Trình Theo Äoàn Phim 19
Hành Trình Theo Äoàn Phim 20
Hành Trình Theo Äoàn Phim 21
Hành Trình Theo Äoàn Phim 22
Hành Trình Theo Äoàn Phim 23
Hành Trình Theo Äoàn Phim 24
 
Copyright © 2023 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết kế bởi: WebAndWeb.Com