Giới thiệu DVD Lưỡng Quốc Thâm Tình - Behind The Scenes với khoảng 70 phút cảnh phòng thâu, ngoại cảnh, phim trường và hình ảnh.