Tên DVD:  DVD Nhất Long Lục Phụng
Giới Thiệu:

Các nghệ sĩ tham gia trong Nhất Long Lục Phụng: nghị sĩ Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Trinh Trinh, Tú Sương, cùng các nghệ sĩ khách mời là Linh Tâm, Chiêu Hùng, Ngân Tuấn, Khánh Tuấn, Linh Trung và ca sĩ Lâm Chí Khanh.

Giá Tiền: $7.99
 
--> Quay Ve <--
 

Nội Dung Của DVD:
Copyright © 2019 by Dai Nam Production. All rights reserved.
Thiết Kế Bởi: WebAndWeb.Com